Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Swyddog Llwybrau i Waith Newydd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2012

Roedd Owain Williams yn llwyddiannus yn weddaidd y Swyddog Llwybrau i Waith newydd i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Rôl y Swyddog Llwybrau i Waith yw gweithio gyda dros 180 o unigolion dros y tair blynedd nesaf, yn cynnig hyfforddiant, Gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol a chefnogaeth mentor.  Amcan y prosiect yw hybu'r sector awyr agored fel gyrfa ddichonadwy i bobl leol.

Dywedodd Owain “Mae genom adnoddau anghredadwy wrth ein traed a hyfforddwyr gyda photensial ym mhob sir. Dwi’n siŵr fod pobl yn ymwybodol o beth sydd ar gael iddynt, ond fedrwn ni ei chyfeirio nhw yn y cyfeiriad cywir a chynnig cymwysterau”.

Mae’r prosiect wedi eu ariannu yn rhannol gan Pawb ai le Cronfa Loteri Fawr ac yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Williams ar 01690 720 166 neu wrth e-bost owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk