Gronfa WCVA

    https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

    • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig Coronavirus (Covid-19).p>

    • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.

    • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod pob gweithgaredd sy’n amddiffyn staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector/y sector wirfoddol.