Gronfa Chwaraeon Cymru

  Mae CAM2 yn agor wythnos yma. Mae’r gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd y mae eu gwaith yn darparu gweithgarwch yn uniongyrchol i gyfranogwyr (e.e. hyfforddwyr personol, cyfarwyddwyr/ymarferwyr a hyfforddwyr cyflogedig) ..

  Bydd gweithwyr llawrydd sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn cael £2,500 i adfer eu colledion. Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i brofi eu cymhwysedd, fel y manylir isod..

  Gyda’r rhai sy’n llwyddiannus yng ngham un yn cael eu hystyried yn awtomatig am £1,000 ychwanegol.

  Nid yw’n cynnwys gweithgareddau fel ymgynghorydd chwaraeon; maethegydd chwaraeon; ffisiotherapydd chwaraeon, awdur chwaraeon / sylwebydd / ffotograffydd / dadansoddwr; ymgynghorydd busnes; swyddog achub bywyd; cynorthwy-ydd hamdden. Ceisiadau yma Bydd CAM2 yn agor wythnos 18fed Ionawr

  Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

  Cliciwch yma am fanylion

ATEBION CLWB

​Mae gan Chwaraeon Cymru adran benodol ar gyfer cefnogi clybiau yn ystod y Coronafeirws

Cliciwch yma am fanylion