Cefnogaeth ariannol arall

  Cyllid i gefnogi’r sector. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion am y cyllid a’r grantiau yma a nifer o rai eraill.

  Cliciwch yma i ymweld â‘r wefan..

  https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfa-gwydnwch-coronavirus-cymru/

  Gweithgareddau sy’n helpu pobl sy’n agored i niwed sy’n hunanynysu (yr henoed, pobl â chyflyrau meddygol sy’n bodoli eisoes ac ati)

  Anghenion parhaus pobl sy’n agored i niwed i sicrhau bod eu hiechyd a’u lles yn cael eu cynnal

  Cymorth i fanciau bwyd a sefydliadau sy’n gweithio i frwydro yn erbyn caledi a achosir gan y pandemig, gan gynnwys newyn plant

  Cydgysylltu ymateb cymunedol

  Costau gwirfoddolwyr i’r rhai sy’n ymateb i effeithiau’r pandemig

  Costau ychwanegol gweithio o bell ac addasu gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned ehangachcommunity

  Cymorth ychwanegol yn ôl yr angen ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd meddwl a chymorth profedigaeth.