Gronfa Anabledd Cymru

    Un syniad arall a allai fod o ddiddordeb yw ystyried rhoi eich clwb trwy broses Achredu Clwb Insport Chwaraeon Anabledd Cymru, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes..

    Nod hyn yw sicrhau sesiynau diogel sy’n cael eu rhedeg yn dda ym mhob chwaraeon ac mae’n ffordd ddefnyddiol iawn o weld unrhyw glwb yn gwneud popeth o fewn ei allu i wneud sesiynau’n gynhwysol, yn ddiogel ac yn bleserus tra hefyd yn gwirio bod y clwb yn gwneud popeth sy’n angenrheidiol i amddiffyn ei hun a sicrhau bod yr holl brosesau a gwaith papur gofynnol ar waith.

    Am wybodaeth bellach ewch i’r wefan neu cysylltwch â:

    https://www.disabilitysportwales.com/guidance-and-resources-for-clubs/